Norkárna

Besedníci od května 2018 přebírají od obce Šumice do pronájmu areál Norkárny. Využití areálu se nijak nemění, i nadále zůstává k dispozici pro veřejné i soukromé akce.

Rezervace jsou možné na telefonním čísle: 704 533 193
Kvůli dočasným technickým potížím používejte číslo 732 150 544

Využití areálu Norkárna

 • Rodinné akce
 • Přátelská setkání
 • Firemní večírky
 • všemožné akce, na které potřebujete prostor pro až 30 osob uvnitř nebo 150 osob ve venkovní části areálu

K dispozici Vám bude

 • Vybavená prostorná kuchyň
 • Společenská místnost se stoly pro 30 osob
 • Sociální zařízení
 • Venkovní areál včetně pódia
 • Klidná okrajová část obce Šumice
 • Příjezd až k areálu po asfaltové silnici

Ceník

Cena za jeden den užívání areálu činní 1 000 Kč + energie.

 

Rezervace

Rezervace areálu je možná telefonicky na tel. čísle 732 150 544 .

Při rezervaci událostí se upřednostňují veřejné akce spojené s obcí Šumice.

Kde nás najdete

Při příjezdu do obce od Uh. Brodu zabočíte na druhé křižovatce doleva. Pojedete dále rovně přes další křižovatku, most přes řeku Olšavu a železniční přejezd, kde zabočíte doprava (nelekejte se cyklostezky, máme zde sjednanou vyjímku pro auta až k areálu Norkárny, která je cca 100 m od železničního přejezdu).

Dostupnost areálu Norkárny naleznete v levém bočním menu, oranžové termíny jsou obsazeny

Podmínky užívání

 • Poplatek za každý den užívání areálu činí 1 000 Kč a je splatný při předání areálu zpět pronajímeteli. K dennímu poplatku se připočítá spotřebovaná elektrická energie v ceně 6 Kč za každou započatou KWh 
 • Nájemce přebere v den určení areál od pronajímatele (Besedníci z.s.) a v dohodnutý den ho předá zpět pronajímateli ve stavu, v jakém ho přebíral (provedený úklid atd…). Při předání areálu nájemci bude podepsán předávací protokol (inventář vybavení a stav areálu), který bude při zpětném předání pronajímateli překontrolován
 • Nájemce se zavazuje uhradit veškeré škody, které svým jednáním v areálu způsobí, a to tentýž den předání předání areálu
 • Pronajímatel neručí za žádnou újmu na zdraví ani osobním majetku, které se nájemci a jeho hostům v areálu stanou
 • Nájemce se zavazuje dodržovat přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ ve všech vnitřních prostorách areálu (pod pokutou 10 000kč), kouření je povoleno pouze na venkovním prostranství
 • Nájemce souhlasí s ustanovením o zákazu rušení nočního klidu, po 22. hodině je povinen ztlumit hudbu a chovat se tak, aby jednáním svým a svých hostů nerušil noční klid (neplatí v případě udělené vyjímky od OÚ Šumice ze zákona č. 204/2015 § 47 odst. 6 zákona o přestupcích, který zní: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“)
 • Nájemce se zavazuje dodržovat platné znění zákonů ČR v areálu Norkárny
 • V areálu Norkárny teče pouze užitková voda (vlastní studna), pitnou vodu si musí nájemník zajistit sám na vlastní náklady

Za nedodržení podmínek pronájmu areálu se nájemce zavazuje zaplatit pokutu až 20 000 kč (v závyslosti na míře porušení podmínek) a to do 7 dnů od ukončení pronájmu do rukou pronajímatele (Besedníci z. s.).