Šumická Bota přinesla 234 429 Kč

Šumická Bota

Stává se milou tradicí, že v Šumicích začátkem prosince dárky nerozdává pouze Svatý Mikuláš, čert a anděl. Ale také „ne vždy úplně svatá“ patnáctka Besedníků. A jedná se o nadílku více než bohatou. Předvánoční čas jsme zvolili z části symbolicky, a z části také prakticky. Je to již více než dva měsíce, kdy jsme pořádali oblíbený Šumický běh pro život. Nezdá se to, ale opravdu více než dva měsíce nám většinou trvá, než sesbíráme zbývající dary od sponzorů, vykážeme kompletní náklady a konečně můžeme spočítat závěrečný účet.

A to letošní konečné číslo nám všem vyrazilo dech! Společně s vámi, se všemi sponzory i dalšími drobnými dárci, jsme dokázali dát dohromady neuvěřitelnou a rekordní částku 234 429 Kč.

Dle zveřejněného záměru jsme peníze věnovali třem mladým šumickým osobám: Adamu H. (68 143 Kč), Aničce H. (68 143 Kč) a Davidu B. (68 143 Kč), kteří se shodně léčí s Non-Hodgkinovým syndromem a tyto peníze použijí na rekonvalescenci a rehabilitaci. Přejeme mnoho dalších sil v boji s touto zákeřnou nemocí.

Současně také děkujeme za milý dopis od Adama, který zde zveřejňujeme. A také za fotografie.

„Milí Besedníci,

tímto bych Vám chtěl moc poděkovat za velkou podporu, jak finanční, tak i psychickou.

Velmi si Vás vážím, jako spolku skvělých lidí.

Dále chci poděkovat nejen za sebe, ale i za celou svou rodinu všem lidem, kteří se běhu účastnili, nebo se podíleli na jeho průběhu.

Finanční částka bude použita na rehabilitaci.

Srdečně děkuji, Váš Adam

Vzhledem k tomu, že jsme výtěžkem překonali naše největší očekávání, dovolili jsme si přispět také dalším osobám a institucím, kterým každoročně ze své činnosti pomáháme. Jedná se o 5 000 Kč pro ZŠ Šumice, 5 000 Kč pro MŠ Šumice a 20 000 Kč, které jsme rozdělili mezi tři rodiny s dětmi, které to potřebují.

Všem sponzorům a dobrovolným dárcům bychom ještě jednou rádi poděkovali, jelikož bez vaší podpory by se akce v takovém rozsahu a s takovou výslednou částkou nemohla nikdy uskutečnit. Současně si velký dík zaslouží všichni dobrovolníci, kteří nám běh pomáhají fyzicky zajistit. Děkujeme!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.