Šumické Šlapátko

Besedníci podporují akci spolku Školy, kterou je Šumické Šlapátko.

O co jde?

Jedná se o cyklistický závod pro děti, mládež a dospělé.

 

Pravidla pro závod:

 

Za startující děti nese odpovědnost jejich zákonný zástupce, v tomto případě

vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkem v souvislosti se závodem

Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě při tréninku,

před závodem a po celou dobu závodu.

 

Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať, včetně všech průjezdních kontrol

a bez fyzické pomoci

………………………………………………………………………………………….

 

Kategorie:

 

Kočárky                                                                                             START CCA 9:45

Předškoláci 1  (2015 a mladší)                                                        START CCA 10:00

Předškoláci 2  (2013 – 2014)                                                          START CCA 10:15

Mladší přípravka(2011 – 2012)                                                        START CCA 10:50

Starší přípravka(2009 – 2010)                                                         START CCA 11:15

Mladší žáci/ žačky(2007 – 2008)                                                     START CCA 12:00

Starší žáci/ žačky(2005 – 2006)                                                      START CCA 12:50

Junioři (2004 – starší)                                                                     START CCA 13:15

 

Starty v jednotlivých kategoriích jsou plánovány odděleně chlapci a děvčata zvlášť,

pořadatel si však vyhrazuje právo podle počtu přihlášených účastníků sloučit start obou pohlaví.

 

Délky tratí jednotlivých kategorií a přesné časy startů budou upřesněny a vyvěšeny v den závodu

na místě a vyhlašovány startérem v dostatečném předstihu.

 

TERMÍN ZÁVODU 4. KVĚTEN 2019 – areál hasičského hřiště.

 

Předběžný ČASOVÝ HARMONOGRAM:

08:00 – 10:30                          Prezentace na závod, výdej startovních čísel

08:00 – 09:45                                                                Volný trénink na trati

10:00 – 13:00                                                STARTY jednotlivých kategorií

10:30                                     Vyhlášení vítězů a ocenění závodníků P1 aP2

13:45                                                   Vyhlášení vítězů a ocenění ostatních

 

Každý závodník obdrží po ukončení jeho závodu poukázku na občerstvení.

Všichni závodníci dostanou odměnu a upomínku za účast.

 

REGISTRACE DO ZÁVODU

Startovní čísla budou přidělena podle pořadí při registraci. Přihlašování bude probíhat formou

přihlášek dětí ve školní družině u paní Křivánkové a paní Suré a v Mateřské škole u paní Velecké

od 8.dubna 2019. Případně v den konání závodu přímo na místě nejpozději do 10:30 hodin.

 

ORGANIZACE STARTŮ

Závodníci se musí dostavit do startovního prostoru nejpozději 10 minut před startem kategorie

Řazení startujících bude na místě organizovat pořadatel podle startovní listiny.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *